čiepas

čiepas
×čiẽpas (l. szczep) sm. (4), (2) Plv 1. SD361, R276, K šakelė, atauga, kuria skiepijamas kitas augalas, skiepas, įskiepis: Čia prastas čiẽpas, neprigis Pbs. Sprausmės, arba čiepai, tur būti viduriais nekiaurais, sveiki S.Dauk. 2. R327 jaunas įskiepytas medelis, skiepas: Pernai pasodintas čiẽpas gerai auga Plv. Šią žiemą visi čiepaĩ nušalo Pgr. Kiškis per žiemą visus čiepùs nugriaužė Grž. Aš įsitūpčiau išsipuruočiau kur į vyriausią žalią čiepẽlį LB66. Aplink sodaitį žali čiepaičiai, o viduryje vis obelaitės RD73. ^ Vaikai tavo kaip aliejaus čiepeliai BBPs128,3. 3. ppr. pl. skiepas, vakcina: Raupliniai čiepai . Mane čiepijo, tik čiepaĩ neprigijo Kp. 4. skiepijimo žymė kūne: Jau štai to čiẽpo nė nežymu Plv. Kokie dideli čiepaĩ! Slnt. 5. lenktinio peilio geležtės įpjova: Peilio čiẽpas pailgas Jrb.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • šiepas — ךiẽpas sm. (4) NdŽ, KŽ, (2) JI451 1. žr. čiepas 1: Jeigut jau šiepiji, ta (tai) gerais šiepaĩs Slnt. 2. žr. čiepas 4: Ar šiepaĩ tau jau nukrito? Krtn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • brazda — brazdà sf. (4) žr. brazdas: 1. Piemenys skuta nu beržo brãzdą ir valgo Vkš. 2. Čiepas negauna iš obelės brazdõs ir žūna Nt. Vežiau javus, nors ir su brazdà, bijojau lietaus Smn. 3. pavasario laikas, kada medžiai turi brazdo: Medžius nereikia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • luoba — sf. (1), luobà (3, 4) Vb, Kp 1. plona žievė, lupena: Šutinam luobas ir karves girdom Skp. Šitų obuolių luobà baisiai kieta Užp. Nu ir storom luobõm bulbas skuti! PnmR. Luoba apsaugo obuolį nuo per didelio išdžiūvimo ir vabzdžių rš. ║ plėvelė:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prasprogti — 1. intr. NdŽ kiek įtrūkti, įplyšti: Prasprogęs vėdaras juo skanesnis Šts. Pamidorai prasprogę prasprogę – kas anims? Krš. Prasprogo lūpa, i vėžys įsimetės Krš. Kaip pyspaudė, tas skaudulys prasprogo pradėm Plik. 2. intr. Sut, NdŽ, Pv kiek… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pririšti — prirìšti, prìriša, o (prìrišė) tr. 1. SD309, H, R, K, M pritvirtinti primazgant: Pri kits kito pririšti N. Vienas čiepas lankstos nepririštas prie baslio J. Prìrišė prie medžio pagalį – tas tiktai pokšt, pokšt LKT308(Šš). Buoželė buvo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įdygti — 1. intr. įaugti, įleisti daigą: Įdygsta jan, kaip čiepas medin Blv. Kai kurių grybų sporos įsikuria augalo viduje, įdygdamos pro lapų akivarėlius rš. 2. tr. įdurti; įstatyti: Indyk peilį kotan Lp. ^ Ūmai kaip įdygtas šoko į vidų Vaižg. Pamatęs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ščiepas — ךčiẽpas sm. (4) NdŽ, Švnč; FrnW žr. čiepas: 1. Sut, MP93 Paėmiau ščiepų̃ iš grūšios Ign. | prk.: Kalti esme ... įskelt jon (sielon) ščiepeliùs visokių gamtų šventųjų DP96. 2. Nusipirkau ščiepų OZ55. ^ Kai ščiẽpas jaunas buvau Aps. Tavo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”